แจ้งรายชื่อที่ไม่สามารถติดต่อได้ทาง E-Mail // 1.คุณ JIWA2408 // 2.คุณ PIYACHAT.Y
ข้อแนะนำ
1.ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อเลือกโครงการในการสืบค้นข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสถิติก่อน
2.ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบทะเบียนสมาชิก แล้วติดต่อกลับทาง E-MAIL เพื่อยืนยันความต้องการใช้งาน
3.เมื่อได้รับ E-MAIL ยืนยัน สสช.จะอนุมัติและกำหนดสิทธิ์ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ แล้วทำการแจ้งกลับทาง E-MAIL
4.เมื่อผู้ใช้ได้รับแจ้งการยืนยันให้เข้าใช้ระบบคลังข้อมูลสถิติ ระบบแสดง Link การเข้าใช้งานระบบคลังข้อมูลสถิติทางซ้ายมือ
5.ติดต่อขอรายละเอียดหรือแจ้งปัญหาการใช้งานที่ E-Mail : NSOelectric@gmail.com // electric@nso.go.th โทร :021417361-64
6.หรือตรวจสอบ LINK เข้าใช้งานที่นี่
7.E-Mail ของผู้ขอใช้บริการ ต้องติดต่อได้จริง *******************
 
Notice: Can not contacted E-Mail // 1.JIWA2408 // 2.PIYACHAT.Y
Suggestion
1.User Should Register member for selected the project which access data
2.The administrator validate check the user member data.
3.The administrator approved and grant authorization to user.
4.The official confirm to user can used the statistical data warehouse system.
5.Please contact or report error at E-Mail : NSOelectric@gmail.com //electric.nso.go.th Call :021417361-64
6.OR check LINK here
7.Must provide your e-mail which "NSO" can contact. *******************